Biobe AS fremstiller de alle fleste av formverktøyene eksternt hos leverandører i inn og utland. Det aller meste kommer fra produsenter i Asia.

Konstruksjon og spesifisering foretas i egen regi mens selve fremstillingen skjer hos underleverandøren.

Biobe AS har også et eget formverksted for reparasjoner, vedlikehold og ombygging. Dette er viktig for å sikre at produksjonen ikke stopper opp på grunn av verktøyfeil.

Verktøy oppbevares systematisert i reolert i et sikkert rom med riktige omgivelser for å hindre rust mv.