Biobe AS har et tyvetall robotiserte sprøytestøpemaskiner for produkter med vekt begrenset oppad til rundt 1,5 kg. Maskinparken er koblet sammen med et stort materialhåndterings anlegg med styrt tørke og doseringssystem som sikrer at rett materiale kommer på rett maskin.

For produkter med høye seriestørrelser og / eller spesialisert produksjon er det utviklet egne produksjonsceller som utfører montering og pakke operasjoner.

Produkter med flere material hardheter og mekaniske krav kan lages ved bruk av overstøping, ultralydsveising og kombinasjon av flere prosesser.