Produkter fremstilt i plast materialer benyttes både separat og sammen med andre avhengig av type og funksjon. Skal man montere plast produkter sammen er det flere forhold man skal ta hensyn til for at produktet skal bli holdbart og funksjonsdyktig. Ulike materialer kan skaffe gnisse lyder og sammenføyningspunkter må være designet riktig. Hvis ikke kan utfallet bli dårlig.

Biobe AS har lang erfaring innen feltet og bidrar med sin kompetanse ved utvikling og konstruksjon av nye produkter.