Biobe AS kjøper inn termoplast materialer fra en rekke produsenter verden over. Det meste kommer fra produsenter i Europa. Det er produktene krav til ytelse som er bestemmende for valg av materiale.

De forskjellig materialene har ofte forskjellige prosess og krymp egenskaper og det er derfor viktig å velge det rette materialet så tidlig som mulig i prosessen.

Med lang erfaring og stor kompetanse gir vi råd om valg og gir sammenlikninger over alternativene.