Biobe AS jobber aktivt for å utnytte materialressurser, redusere svinn og spare miljøet.

Termoplast er en verdifull råvare som kan males opp og støpes på nytt flere ganger. Oppmalte plastmaterialer kan også blandes med nytt materiale og farges inn. Nærmest alle termoplast produkter som ikke kan leveres våre kunder blir regenerert internt og benyttet i ny produksjon eller til alternativt bruk.

Herdeplast kan ikke behandles på samme måte som termoplast siden dette, som navnet tilsier har gjennomgått en herdeprosess. Avfallet fra herdeplast produksjonen kan enten males opp og benyttes til fyllstoff eller leveres til energigjenvinning, noe som pr dato er mest benyttet.

Papp og papir blir også samlet inn for resirkulering sammen med andre artikler som også kan gjenvinnes.

Bedriften forurenser ikke det ytre miljøet for forholder seg til gjeldende normer og regler for produksjonsbedrifter.
Biobe AS har etablerte retningslinjer for personal og etikk som en del av det etablerte kvalitetssystemet.

Last ned Biobe Social Code og Conduct i PDF her