Biobe AS betjener en rekke forskjellige markeder innen ulike bransjer. Enkelte markeder er mer fremtredende. Se illustrasjon.

For Biobe AS handler det først og fremst om å utvikle og produsere riktige produkter som tilfredsstiller kundenes krav til funksjon og ytelse.

Som leverandør av deler og komponenter til industribedrifter i inn og utland betjener bedriften en rekke forskjellige bransjer og markedet. Markedsfordelingen vil variere sammen med eksportandelen som er å regne som betydelig.

Biobe AS er en kompetent eksportbedrift som er godt vant med å kommunisere på engelsk og tysk.

Selv om Biobe AS er å regne som en allround produsent har bedriften opparbeidet seg viktig kompetanse innen mange felt. Dette kan være seg produktområder, markeder og innen bruk og prosessering av forskjellig materialer. Denne kompetansen ønsker vi skal komme våre kunder til gode til felles nytte noe vi gjerne forteller mer om.

Gjennom flere år har Biobe AS levert til kunder i Asia og fjerne deler av kloden. Med en effektiv og automatisert produksjon er bedriften i stand til å oppnå konkurransedyktige priser for høykvalitetsprodukter som er produsert etter strenge normer og krav. Med konkurransedyktige betingelser også på transport og logistikk kan bedriftene levere produkter med et globalt perspektiv.

Ventilations

Railway

Furniture components

Sports and leisure

Antenna radomes

Electric power

Electro, telecom

Ship and offshore

Transportation

Defense material