Biobe AS produserer produkter i både termo og herdeplast noe som nærmest er unikt sammenliknet med andre norske underleverandører. For kundene betyr dette at man kan velge i et stort spekter av materialer med forskjellige egenskaper. Så sant produktet kan lages i plast vil vi være i stand til å produsere innenfor de prosessene vi benytter.

Biobe har en bred kompetanse base i ulike prosesser, materialer og produkter;

“Spør oss om valg av rett teknologi»

Kompetanse er et viktig begrep ved Biobe AS. Kompetanse handler om kunnskap i alle ledd uansett hvilken funksjon man har i bedriften.

Våre ansatte har gjennomsnittlig en lang erfaring og stor kunnskap rundt alle ledd innenfor utvikling, produksjon og leveranse av produkter i plast materialer.