Biobe AS legger vekt på et nært samarbeid med sine kunder og jobber aktivt for at produktene skal ha suksess i markedet.

Gjennom den store produktporteføljen innehar bedriften en bred kompetanse og et stort nettverk innen markedsføring, markedsintroduksjon og rådgivning.

Denne kompetansen kommer vårt kunder til gode og vi står gjerne til disposisjon for å bidra til å bringe våre kunder videre med tanke på utvikle den kommersielle delen, komme med nye innspill og ideer, strategisk foreslå nye distribusjonsmuligheter, samt operativt bidra i forberedelser, kalkulasjoner og forhandlinger

Forretningsutvikling og rådgivning oppsummert

 • Produktforbedringer & Produktoptimering
  • Utvikling av ny design, engineering (eks. flytanalyser, styrkeberegninger)
  • Fremstilling av nye verktøy tilpasset ønsket prispunkt
  • Sertifisering
   • Eksternt, lokalt, internt
  • Øke salget og margin per enhet
 • Verdikjedevurderinger
  • Distribusjon, kanaler, referanser
   • Eksport, import, tollhåndtering
   • Distribusjon til butikk
  • Evalueringer av produksjon i Norge kontra Østen
   • Kost/nytte vurderinger
   • Håndtering av flytting av produksjon
   • Fallgruver, muligheter
 • Logistikkhåndtering
  • Forpakningsoptimering – R&D for logstics
   • Salgsemballasje, transportforpakning
  • Ekspedering og fortolling
  • Ekspedering og forsendelser direkte – per kunde
  • Fortolling
  • Lagerhold