Biobe AS betjener en rekke forskjellige markeder innen ulike bransjer. Enkelte markeder er mer fremtredende slik som offshore, transport, kjemisk prosess og kommunikasjon.

For Biobe AS handler det først og fremst om å utvikle og produsere riktige produkter som tilfredsstiller kundenes krav til funksjon og ytelse.

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan tilby

Telefon: +47 69 35 10 20 E-post: info@biobe.no