Biobe AS rolle ved utvikling av nye produkter er først og fremst som prosjektleder og ansvarlig for at produktene blir riktig utformet og levert til rett tid. Av forskjellig årsaker ønsker enkelte kunder at Biobe AS skal ha et utvidet ansvar og ledelse av utviklingsprosessen som også vil inkludere andre produkter som ikke blir fremstilt av oss. Herunder også utvikling av emballasje og logistikk løsninger. Til slike oppgaver har vi personell med lang erfaring og stor kompetanse til å få frem de beste løsningene for kundene og produktene.

Biobe AS har deltar også i utviklingsprosjekter sammen med andre bedrifter og i nettverk. Herunder kommer utvikling av prosesser, produkter og materialer. Flere slike prosjekter er delvis finansiert gjennom statlige forsknings og utviklingsprogrammer.