Biobe AS har i snart 20 år vært sertifisert ihht ISO 9001. Kvalitetssystemet gjennomgripende for alt vi foretar oss. Bedriften har valgt å ta i bruk et nett basert system hvor all dokumentasjon, hendelser og annen info oppbevares slik at man er sikret mot intern skade.

Produksjonskontrollen ved Biobe AS skjer ved integrert systematisk kontroll av produkter og prosesser døgnet rundt for å sikre at krav i tegninger og spesifikasjoner blir fulgt. I tillegg har vi en egen kontrollavdeling som ivaretar helheten og utfører stikkprøvekontroll samt sertifisering av produkter. Enkelte kunder og produkter vil kreve en spesiell kontroll eller testing og dersom Biobe AS ikke har det nødvendige utstyret som kreves, benyttes et ekstern firma til dette. Materialleverandørene kan også bidra med verdifull ekspertise og kunnskap på området.