Biobe AS utfører årlig flere typer oppdrag inne produktutvikling for sine kunder. Dette skjer både med egen organisasjon og gjennom et nettverk av leverandører for utviklingstjenester og verktøy produksjon.

Oppgavene varierer i omfang, fra tilpasning og optimalisering til å utvikle hele produktet fra bunnen av.

Vi benytter oppdatert programvare for 3D design, prosess-simulering og additiv fremstilling.

Biobe AS er en bedrift med stor teknologisk bredde og som er i stand til å levere alt fra mindre produkter til store armerte konstruksjoner for landbasert og offshore industri. Til sistnevnte hører ofte også et betydelig dokumentasjons arbeid.