Med innovasjon menes å skape noe nytt. Ved Biobe AS jobbes det kontinuerlig med innovasjonsprosesser innen produkter, prosess og teknikk for å skape bedre resultater gjennom å gjøre noe nytt.

Produktutviklingsavdelingen er sentrum for denne aktiviteten som ofte skjer gjennom et  nettverk av kunder, leverandører andre sentrale ressurser.