Biobe AS kjøper materialer til produksjon av produkter i termo og herdeplast fra en rekke leverandører verden over. Det legges vekt på kvalitet og service i tillegg til å yte bistand til prosjekter.

Material leverandørene besitter en betydelig ekspertise og kan gi nyttig informasjon innen utvikling og spesifisering av produkter.