Av helsemessige årsaker gjør bedriften, Biobe AS, et nødvendig skifte av Daglig Leder.
Som ny konstituert Daglig Leder har styret i Biobe AS i møte i dag, 5. januar 2017, ansatt Eirik Bjørnsen (44) med tiltredelse 01.02.2017. Bjørnsen er utdannet fra Aalborg Universitet som MSc i International Business Economics, og har etter arbeid i Norges Eksportråd hatt kontinuerlig ansettelse i plastindustrien, primært med ansvar for salg og markedsføring på internasjonalt plan. Han har vært ansatt i Biobe AS siden starten på 2014 med nettopp salgs- og markedsføringsansvar.
Styret uttaler seg tilfreds med å kunne rekruttere kvalifisert Daglig Leder fra egen organisasjon.
Biobe AS omsetter årlig for 70 – 80 MNOK med tilfredsstillende lønnsomhet.
For ytterligere informasjon henvises det til styrets leder, Kristian Oppegaard ( 90623203 )

Biobe AS hires new CEO

Due to health reasons Biobe AS board of directors has made a necessary change of CEO which will be effective from February 2nd 2017. 

The new acting CEO is the former Sales Director Eirik Bjørnsen (44) who joined Biobe in 2014. Eirik graduated from Aalborg University in Denmark in 1999 and has an MSc in International Business Economics. Eirik worked for the Norwegian Trade Council in Germany before taking up employment within the plastics industry with primarily responsible for international sales and marketing. Biobe AS board of directors are very pleased to be able to recruit a qualified CEO from within Biobe. Biobe’s annual turnover is approximately 8 million Euro with a satisfactory profitability. 

For further information, please contact Biobe AS chairman Kristian Oppegaard on tel. +47 90623203.