Biobe AS har siden starten i 2000 vært medlem av Borg Plast-Net. I anledning jubileet ble det laget en bok som tar for seg dette bedriftsnettverket gjennom de første 15 årene. Et eksemplar av boken i pdf format kan lastes ned her: bpn 2015