I løpet av sommeren flytter Re-Turn AS sitt test laboratorie til Biobe AS. Målet er å oppnå en større enhet som er bedre i stand til å dekke begges behov.

Begge Fredrikstad firmaene jobber sammen i Borg Plast-Net Composite Group som er et nettverk bestående av 6 bedrifter støttet av Innovasjon Norge.

– Dette samarbeidet hadde nok neppe skjedd hvis det ikke hadde vært for komposittgruppen, sier Stein Dietrichson som er arbeidende styreformann i Re-Turn AS.

– Biobe AS hadde fra før en fornuftig utstyrt lab, men sammen med vår utstyrspark vil vi ha muligheter for å utføre langt flere oppgaver innen testing av plast og kompositt materialer. I tillegg er også fasilitetene tilgjengelig for de andre deltakerne i klyngen. Borg Plast-Net har også et viktig samarbeid med Høgskolen i Østfold som også her vi får muligheter til utsyr i tillegg til egne ressurser, forteller han.

3 tidligere kontorer er omgjort til separate laboratorier for henholdsvis mekanisk-, overflate- og termisk- testing. Av ustyr til mekanisk testing kan nevnes 2 strekkbenker med kapasitet fra 100 til 30000 KN og slagtester for Izod og Charpy mm. I tillegg er det installert Q-Panel og Xenon klimakammere samt salttåke kammer for testing av korrosjon.

De oppgavene man ser for seg å løse er aldringstesting i forskjellige klimaer, dokumentasjon av mekaniske og termiske egenskaper og overflatekarakterisering av plast, kompositter og coatinger. Moderne utstyr for å måle overflateruhet, glans, hardhet, vedheft og kontaktvinkel er tilgjengelig.