Produkter til transport og jernbane er viktig for Biobe AS som har flere utviklingsprosjekter bak seg innen dette feltet. Nå skal vi på nytt i gang med et utviklingsprosjekt som tar for seg utvidet bruk av plastmaterialer og aldringsbestandigheten for disse. SINTEF er partner i FoU programmet som vil løpe over en periode 3 år.

BIA er et av Forskningsrådets største programmer, og er en viktig samarbeidspartner for næringslivet. BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. BIA lyser ut midler til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist i oktober hvert år.