Biobe AS er en av 6 bedrifter som har gått sammen i et nettverk for økt bruk av komposittmaterialer. Disse utgjør samlet hele verdikjeden fra ide gjennom design & utforming, konstruksjon, kvalitetsberegninger, materialvalg og frem til produksjon. De bedriftene som deltar i tillegg til oss er Eker Design AS, FiReCo AS, Re-Turn AS, Hydrolift AS og HP Composites AS. Dette er firmaer som alle er sterke virksomheter hver for seg, men vil gjerne også arbeide i fellesskap for å gi et komplett tilbud til sine kunder. Samtidig er det også viktig for nettverket å ha en felles strategi for videre utvikling og vekst. Sentrale arbeidsområder å arbeide med innen kompositt er brokonstruksjoner, offshore, fergeproduksjon (elevemetro), kraftmaster og oppdrettsanlegg både som rene kommersielle prosjekter og som utviklingsprosjekter. Nettverket har finansiell støtte av Innovasjon Norge.

På bildet sees representanter fra de fem deltakende bedrifter.

Prosjektleder er Tor Prøitz. Se for øvrig våre web sider www.bpn-c-g.no. Ytterligere informasjon: Tor Prøitz, tel. 90 58 47 76, mail tp@obrad.no