Håkon Haldorsen mottok hedersprisen under festmiddagen på Polymerdagene 2014 på Gardermoen. Det høstet mange lovord under utdelingen og blant annet ble det sagt at Håkon har utrettelig jobbet for at norske plastbedrifter skal ha livets rett. Han har alltid vist et sterkt engasjement for plastindustrien, har satset aktivt og også deltatt med ulike verv i diverse organisasjoner og bransjeforeninger. I tillegg sier de ansatte på Biobe AS at han har vært en fantastisk sjef. Vi gratulerer!